Words of Power > NeoSheogorath > random symbol

random