Words of Power > NeoSheogorath > enemy symbol

enemy