Words of Power > NeoSheogorath > bolt symbol

bolt